Гласовне промене

Палатализација

То је гласовна промена у којој задњонепчани сугласници К, Г, Х испред И, Е или А, прелазе у предњонепчане Ч, Ж, Ш.

Важно : Када се од властитих именица које се завршавају на ИЦА образују присвојни придеви, долази до палатализације. На пример : Олгица- Олгичин, Милица-Миличин…

Палатализација